Logotipo sukūrimo konkursas

2018-02-14

Lietuvos grafinio dizaino asociacija ir Lietuvos architektų rūmai (LAR) skelbia naujo LAR logotipo konkursą.
Konkurse dalyvauti gali LGDA ir LAR nariai.
Konkursinių darbų pateikimo terminas – 2018 03 12

Premijos:
I vieta – 2500 EUR (į šią sumą įtraukti ir Priede nr. 1 numatyti darbai)
II vieta – 800 EUR
III vieta – 500 EUR

Visa informacija pridėtuose konkurso nuostatuose.
Logotipo pasiūlymas turi būti įkomponuotas pateiktame šablone.

Tags: ,