Narystė

Tapti tikruoju LGDA nariu gali asmuo, turintis profesinį aukštąjį išsilavinimą ir ne mažiau, kaip trijų kūrybinio darbo metų stažą.

Asocijuotu LGDA nariu gali būti asmuo, neatitinkantis auksčiau išvardintų reikalavimų, tačiau besidomintis dizainerio profesija, pritariantis asociacijos tikslams.

Kandidatai į tikruosius arba asocijuotus LGDA narius turi būti susipažinę su LGDA įstatais, pateikti valdybai savo kūrybinių darbų kolekciją bei pareiškimą. Valdyba, peržiūrėjusi kandidato darbus balsuodama valdybos posėdžio metu priima sprendimą dėl nario priėmimo.

Priėmimo tvarka

Pretendentas, norintis tapti LGDA nariu:
1. Turi užpildyti trumpą formą.
2. Pateikti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir darbų portfolio el. paštu info@lgda.lt.

Valdyba, peržiūrėjusi kandidato darbus balsuodama priima sprendimą dėl nario priėmimo.

LGDA nariai kasmet moka 50 eurų nario mokestį už einamus metus, bet ne vėliau kaip iki tų metų sausio 31 d. LGDA rekvizitai yra nurodyti Kontaktų skiltyje.